Правила и условия - Try Again

Общ преглед

Този уебсайт се управлява от ФИРМА ВАЙБС ДИДЖИТАЛ ЕООД с ЕИК BG205165591, към която се отнасят многократно използваните в настоящата страница местоимения „ние“, „нас“ и „нашите” .

Нашият уебсайт, включително цялата информация, инструментите и услугите, достъпни на него, са на разположение на всеки потребител, при условие,че бъдат приети правилата, политиките и известията, изброени по-долу. Настоящите Общи условия се прилагат за всички потребители на Сайта без ограничения, включително потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или автори на съдържание. Посещавайки нашия Сайт и/или закупувайки нещо от нас, вие се съгласявате да бъдете обвързани с всички посочени по-долу условия, включително тези допълнителни условия и правила, посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка.

Молим ви внимателно да прочетете Общите условия, преди да се регистрирате в нашия уебсайт или да използвате някоя от услугите ни. Чрез влизане в Сайта или използване на която и да е част от него, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички клаузи и условия на настоящото споразумение, то тогава вие няма да имате възможност да използвате услугите, предоставени на него. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането им е изрично ограничено единствено до посочените на сайта клаузи.

Всички нови функции или инструменти, които са добавени към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме, която и да е част от Общите условия чрез публикуване на актуализации и/или промени в нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично страницата. Използването на услугите на уебсайта след публикуването на промени се приема за съгласие от ваша страна.

Нашият магазин се хоства в CloudCart LLC. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да предлагаме нашите продукти и услуги на вас.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие заявявате, че сте най-малко пълнолетни във вашата държава или провинция на пребиваване, или че сте пълнолетни във вашата държава или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си да разрешим достъпа до този Сайт на някое от вашите непълнолетни лица на издръжка.

Вие не можете да използвате нашите продукти за незаконни или неоторизирани цели, нито можете да ги използвате, за да нарушавате законите във вашата юрисдикция (включително, но не само, законите за авторското право).

Не трябва да изпращате никакви вируси, софтуери или кодове с разрушителен характер към уебсайта.

Неспазване на някоя от клаузите в Общите условия ще доведе до незабавно прекратяване на вашия достъп до услугите на уебсайта.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем обслужване на някого по уважителна причина по всяко време.

Предоставеното от вас съдържание (без да това да включва информацията за разплащателната ви карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва:

(а) предавания по различни мрежи, както и

(б) промени, с които да се адаптира към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства;

Информацията за дебитната/кредитната ви карта винаги се криптира по време на прехвърляне по различни мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от услугите или достъпа до Сайта без изрично писмено разрешение от наша страна.

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и не ограничават или засягат по никакъв начин условията.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И СВОЕВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на тази страница, не е точна, пълна или актуална. Материалите са предоставени само за обща информация и не трябва да се разчита на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се запознаете с по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко уповаване на материалите на този Сайт е на ваш собствен риск.

Този Сайт може да съдържа стара и неактуална информация, предоставена само за справка от Ваша страна. Ние си запазваме правото да модифицираме съдържанието на този Сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на него. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в Сайта.

РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ НА УСЛУГИТЕ И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие. Наше право е при желание от наша страна по всяко време да променяме или преустановяваме дейността на Сайта (или на която и да е част от него или от неговото съдържание).

Не носим отговорност пред вас или пред трета страна за каквито и да било модификации, промени в цените, спиране или прекратяване на обслужването.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително и само онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика за връщане.

Положили сме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и визията на продуктите, които се появяват в нашия магазин. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора ви ще покаже всеки цвят точно.

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на продукти или услуги до което и да е лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата на всякакви продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продуктите и ценообразуването им могат да бъдат променени по всяко време без предизвестие по наша преценка. Запазваме си правото да спрем всеки продукт по всяко време.

Ние не гарантираме, че качеството на какъвто и да било продукт, услуга, информация или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговаря на вашите очаквания или че грешките в сайта ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ФАКТУРИТЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЕТКИ

Запазваме си правото да откажем поръчка, която направите при нас. Можем по лична преценка да ограничим или анулираме закупените количества на човек или на домакинство. Тези ограничения могат да се отнесат до поръчки, направени от един и същ клиентски акаунт, с една и съща дебитна/кредитна карта и/или до поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. В случай че направим промяна или отмяна на поръчката, можем да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с вас посредством имейл, адрес за фактуриране и/или телефонен номер, предоставени към момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка се правят от посредници, дистрибутори или препродавачи.

Вие се съгласявате да предоставяте актуална, пълна и точна информация за покупката и за акаунта си при всяка поръчка, направена в нашия магазин.

Съгласявате се своевременно да актуализирате вашия акаунт и всяка друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитните карти, както и датите на изтичането им, така че да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при необходимост.

За повече подробности, моля прегледайте нашата Политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ (ОПЦИОНАЛНИ) РЕСУРСИ/ИНСТРУМЕНТИ

Можем да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, над които ние не осъществяваме наблюдение и контрол. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние ви предоставяме достъп до такива инструменти „такива, каквито са“ и „както са налични“, без никакви гаранции и условия, както и без одобрение от наша страна. Ние няма да носим отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.

Всяко използване от ваша страна на незадължителни инструменти, предлагани чрез Сайта, е изцяло на ваш риск и преценка и вие трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния/съответните доставчик/ци.

В бъдеще можем също да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (вкл. пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и/или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашия уебсайт, могат да включват материали от трети страни.

Връзките към трети страни на този Сайт могат да ви препратят директно към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние нямаме задължение за преглед или оценка на съдържанието и неговата точност. Не гарантираме и няма да носим отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, както и за други продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупка или използване на стоки, услуги, ресурси и съдържание, както и за сделки, направени от вас в уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да участвате в каквато и да е сделка. Оплаквания, претенции, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към тях.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ И ОТЗИВИ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни заявления (например заявки за конкурс) или без искане от нас изпращате творчески идеи, предложения, оферти, планове или други материали (най-общо казано “коментари”), независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин, вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме на какъвто и да е носител всички изпратени от вас коментари. Ние нямаме задължение:

(1) да гарантираме конфиденциалност на коментарите,

(2) да заплащаме обезщетение за коментари или

(3) да отговаряме на коментари;

Можем, но нямаме задължение, да да наблюдаваме, редактираме или да премахваме съдържание, което по наше усмотрение е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо и/или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна и/или засяга някоя от клаузите на тези Общи условия.

Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават правата на трета страна, включително авторски права, право на търговска марка, защита на личните данни и други лични права или права на собственост. Освен това се съгласявате, че коментарите ви няма да съдържат клеветнически или незаконни по друг начин, обидни или нецензурни материали или да съдържат какъвто и да е компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който може по някакъв начин да повлияе на работата на нашия уебсайт или на някоя свързана към нас трета страна. Не можете да използвате фалшив имейл адрес и да се представяте за различен от себе си човек или да подвеждате по друг начин нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие носите изключителна отговорност за всички ваши коментари и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Предоставянето на лична информация през магазина се урежда от нашата Политика за поверителност, която може да видите тук.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога в нашия Сайт може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, времето и таксите за доставка на продукти и наличността. Ние си запазваме правото по всяко време без предварително уведомление (вкл. след като сте завършили поръчката си) да коригираме всички грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме съдържанието си и/или да анулираме поръчки, ако каквато и да е информация в Сайта или в някой свързан уебсайт е неточна.

Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Сайта или в който и да е свързан уебсайт без ограничения, вкл. информация за цените, освен ако това се изисква от закона. Определена дата, посочена като дата за обновяване, не бива да се приема от потребителите като индикатор, че информацията на Сайта или в някой свързан уебсайт е актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

В допълнение към другите забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате Сайта или неговото съдържание:

(а) за всякакви незаконни цели,

(б) за привличане на други лица за извършване или за участие в незаконни действия;

(в) за нарушаване на всякакви международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби,

(г) за нарушаване нашите права върху интелектуалната собственост или правата на интелектуална собственост на други,

(д) за тормоз, злоупотреби, обиди, вреди, клевети, унижения, сплашвания или дискриминация въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, произход или увреждания,

(е) за предоставяне на невярна или подвеждаща информация,

(ж) за качване или предаване на вируси или друг вид злонамерени кодове, които ще или могат да бъдат използвани по какъвто и да е начин за засягане функционалността или работата на Сайта, на който и да е свързан към нас уебсайт, на други уебсайтове или на Интернет,

(з) за събиране или проследяване личната информация на други лица,

(и) за спам, фишинг и т.н.,

(к) за всяка неприлична или неморална цел или

(л) за намеса в сигурността или за заобикаляне функциите за сигурност на Сайта или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет.

Ние си запазваме правото да прекратим достъпа ви до Сайта или до свързан с нас уебсайт при нарушаване на някоя от тези забрани.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, че използването на нашия Сайт ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки. Не заявяваме, че резултатите, които може да получите при използването на нашите услуги, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахваме уебсайта за неопределен период или да го анулираме по всяко време, без да ви уведомим.

Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на уебсайта е на ваш риск. Сайтът и всички продукти и услуги, доставени чрез него, се предоставят (освен ако изрично не е посочено от нас) за ваше използване, “както са налични”, без гаранции или условия от какъвто и да било вид, било то изрични или подразбиращи се, вкл. всички гаранции и условия за продаваемост, качество, годност, дълготрайност и др.

В никакъв случай ВАЙБС ДИДЖИТАЛ ЕООД в лицето на нашите директори, служители, свързани лица, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици на стоки и услуги или лицензодатели не носят отговорност за вреди, загуби, искове или някакви преки, косвени, случайни, наказателни, особени или последващи щети. Това включва пропуснати печалби и/или приходи, изгубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или всякакви подобни щети, независимо дали са базирани на договор, непозволено увреждане (вкл. небрежност), безвиновна отговорност или на друго основание, произтичащо от използването на която и да е от услугите или продуктите, доставени с помощта на нашия Сайт. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да компенсирате, защитавате и да не вредите на ФИРМАТА и на нашите дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители,подизпълнители лицензодатели, доставчици на стоки и услуги, доставчици, стажанти и служители. Това включва всякакви претенции и искания, вкл. разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради нарушение на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез препратка или нарушение на който и да е закон или права на трета страна от ваша страна.

РАЗДЕЛ 15 - ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЛАУЗА ОТ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПОРАДИ ПОРОК

В случай че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия бъде определена за незаконосъобразна, невалидна или неприложима, такава разпоредба ще бъде изпълнима до степен, разрешена от приложимото законодателство. Неизпълнимата част ще се счита за отстранена от настоящите условия, което няма да засегне валидността и/или приложимостта на останалите разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване, продължават да съществуват и след прекратяването на настоящото споразумение във всички случаи.

Настоящите Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите споразумението по настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите услуги или когато преустановите достъпа си до нашия Сайт.

Ако по наша преценка не успеете или подозираме, че не сте се успели да се съобразите със срок или разпоредба от настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим споразумението по всяко време без предизвестие. В такъв случай вие ще останете отговорни за всички дължими суми до датата на прекратяване вкл. и/или съответно можем да ви откажем достъп до нашите уебсайт (или само до част от нашите услуги).

РАЗДЕЛ 17 - ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражним или приложим което и да е право или разпоредба от настоящите Общи условия не представлява отказ от него/нея. Настоящите Общи условия и всякакви политики или правила за експлоатация, публикувани от нас в този Сайт или по отношение на него, представляват цялото споразумение между вас и нас и уреждат използването на уебсайта, замествайки всички предишни или съпътсващи споразумения, съобщения и предложения, независимо дали са устни, или писмени. (вкл., но не само, предишни версии на Общите условия за ползване).

Всички неясноти в интерпретацията на настоящите Общи условия не се тълкуват срещу изготвящата ги страна.

РАЗДЕЛ 18 - ДЕЙСТВАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Настоящите Общи условия и всякакви отделни споразумения, чрез които ви предоставяме нашите услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ОБСЛУЖВАНЕТО

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.

Ние си запазваме правото, по наше решение, да актуализираме или заменим която и да е част от настоящите Общи условия като публикуваме промените на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично Общите условия за изменения. Продължаващото използване на нашия уебсайт и неговите услуги и/или непрекъснатият достъп до вашия акаунт след публикуването на промените в настоящите Общи условия представлява приемането им..

РАЗДЕЛ 20 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Въпроси относно Общите условия може да ни изпращате в контактната форма тук.

Сравнение на продукти